MENGUKUR BEARING SUKUAN

Topik mengukur bearing, khasnya bearing sukuan sering mendatangkan masalah kepada guru. Setiap tahun pelajar mengatakan sukar untuk mengingat dan membezakan bearing sudutan dengan bearing sukuan. Selepas satu bulan atau beberapa bulan topik ini diajar, mereka akan lupa. Maka, saya membuat inovasi dan kaedah baru yang dipanggil "Teknik Sticker US90" untuk mengajar topik ini.

Pada mulanya saya menjalankan pre-test untuk menguji tahap pengetahuan dan kemahiran pelajar. Pre-test ini dijalankan pada bulan Februari 2010 ke atas pelajar Tingkatan 4 Intan, 5 Intan dan 5 Mutiara.

(a)  Suasana ketika pre-test
Pelajar menggunakan teknik conventional (cara lama)


(b)  Teknik Sticker US90 diperkenalkan pada bulan Julai 2010

       Sticker yang digunakan(c)  Cikgu menunjukkan cara melekat sticker


(d)  Pelajar melekat sticker pada protraktor
(e)  Sticker pada protraktor yang salah dilekat


(f)  Pelajar membetulkan kesilapan sticker pada protraktor

(g)  Suasana ketika Post-test
Post-test dijalankan pada pertengahan bulan Julai 2010.
**Hasil kajian kemudiannya dibentangkan semasa Seminar Penyelidikan Pendidikan Zon Sarawak pada 27 Julai 2011 di IPGTAR.  Hasil kajian juga telah diterbitkan dalam buku Inovasi dan Kreativiti Menjana Transformasi Pendidikan terbitan MGCM pada Oktober 2011.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Write your comment here.